งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แผนการจัดซื้อจ้างประจำปี

15:00  วันเสาร์  กุมภาพันธ์   27  2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 รายการ

09:43  วันจันทร์  มกรามก   11  2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 รายการ

16:16  วันอังคาร  พฤศจิกายน   03  2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 20 รายการ

11:01  วันพุธ  พฤษภาคม   13  2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง SIM โทรศัพท์มือถือ โครงการเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์

10:59  วันศุกร์  มีนาคม   20  2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จำนวน 6 กลุ่มสาระวิชา ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม

11:57  วันเสาร์  กุมภาพันธ์   15  2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบบำรุงการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 2 รายการ

13:51  วันพฤหัส  กุมภาพันธ์   13  2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงาน จำนวน 103 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม

10:48  วันพฤหัส  มกรามก   30  2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 10 รายการ

14:13  วันจันทร์  พฤศจิกายน   18  2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ จำนวน 4 รายการ

15:14  วันศุกร์  ตุลาคม   12  2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนพฤศจิกายน (งบประมาณแผ่นดิน)


กิจกรรม