งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

14:47  วันพฤหัส  เมษายน   04  2567
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบสายที่ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:37  วันพุธ  เมษายน   03  2567
ประกาศประกวดราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:36  วันพฤหัส  มีนาคม   28  2567
ร่างประกาศประกวดราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:55  วันอังคาร  มกรามก   23  2567
ประกาศประกวดราคารายการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:43  วันอังคาร  มกรามก   16  2567
ร่างประกาศประกวดราคารายการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:35  วันพฤหัส  ธันวาคม   21  2566
ประกาศประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:41  วันจันทร์  ธันวาคม   18  2566
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:34  วันพฤหัส  ธันวาคม   14  2566
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:19  วันจันทร์  กันยายน   04  2566
ประกวดราคาจ้างเหมาปริการรักษาความสะอาด จำนวน 19 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:07  วันอังคาร  สิงหาคม   29  2566
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาปริการรักษาความสะอาด จำนวน 19 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กิจกรรม