งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวล่าสุด

22:36  วันพุธ  เมษายน   17  2567
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

11:47  วันพฤหัส  เมษายน   11  2567
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นปูกระเบื้องบริเวณโถงทางเดิน ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 และชั้น 5 ประจำหอพักนักศึกษา หอพัก 4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21:45  วันศุกร์  เมษายน   05  2567
ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการลงนามสัญญาแล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

14:26  วันศุกร์  เมษายน   05  2567
แบบรูปรายการงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบสายที่ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:47  วันพฤหัส  เมษายน   04  2567
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบสายที่ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:24  วันพฤหัส  เมษายน   04  2567
ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบสายที่ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:24  วันพฤหัส  เมษายน   04  2567
รายการประกอบแบบงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบสายที่ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:23  วันพฤหัส  เมษายน   04  2567
งวดงานงวดงเินงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบสายที่ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:22  วันพฤหัส  เมษายน   04  2567
ใบแสดงปริมาณงานงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบสายที่ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:05  วันพฤหัส  เมษายน   04  2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบสายที่ 2 จำนวน 1 งาน


กิจกรรม