งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวล่าสุด

09:08  วันพฤหัส  กันยายน   29  2565
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถขยะ จำนวน 1 หลัง

16:18  วันพุธ  กันยายน   07  2565
รายละเอียด รายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 34 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:17  วันพุธ  กันยายน   07  2565
รายละเอียด รายการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 37 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:16  วันพุธ  กันยายน   07  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 34 รายการประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:14  วันพุธ  กันยายน   07  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 37 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:42  วันพฤหัส  กันยายน   01  2565
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:40  วันพฤหัส  สิงหาคม   18  2565
รายละเอียดคุณลักษณะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:38  วันพฤหัส  สิงหาคม   18  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:34  วันพฤหัส  สิงหาคม   18  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ จ้างพัฒนาผู้เรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาญี่ปุ่นโดยครูต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:39  วันพฤหัส  สิงหาคม   18  2565
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาผู้เรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาญี่ปุ่นโดยครูต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กิจกรรม