งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวล่าสุด

14:57  วันศุกร์  พฤษภาคม   20  2565
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุอิงริช (Pingu's English) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

15:31  วันอังคาร  พฤษภาคม   17  2565
ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:59  วันพุธ  พฤษภาคม   11  2565
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:54  วันอังคาร  พฤษภาคม   10  2565
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 5 กลุ่มสาระ ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:33  วันจันทร์  พฤษภาคม   09  2565
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:17  วันจันทร์  พฤษภาคม   09  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:12  วันจันทร์  พฤษภาคม   09  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อหนังสือเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:37  วันศุกร์  พฤษภาคม   06  2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน เมษายน 2565

16:12  วันอังคาร  เมษายน   26  2565
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:42  วันศุกร์  เมษายน   22  2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ (ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์บริหารจัดการระบบเครือข่าย (Authen) จำนวน 1 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)


กิจกรรม