งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศราคากลาง

16:29  วันศุกร์  พฤศจิกายน   24  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 1 งาน

11:37  วันพุธ  พฤศจิกายน   08  2566
ตารางวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 3 กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:00  วันพฤหัส  ตุลาคม   05  2566
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อเสื้อสำหรับดำเนินการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 "คชสารเกมส์" จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:19  วันพุธ  ตุลาคม   04  2566
ตารางวงเงินงบประมาณ งานเหมาประกอบอาหารกลางวันและนม ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) และ (ฝ่ายประถม) โดยวิธีคัดเลือก

11:58  วันพฤหัส  กันยายน   28  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประุมาณงานจ้างเหมาปรับปรุงทาสีCover walkway (หลังคาคลุมทางเดิน) จำนวน 1 งาน

17:21  วันอังคาร  สิงหาคม   29  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางางเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 19 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:02  วันพุธ  สิงหาคม   16  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:09  วันพฤหัส  กรกฏาคม   20  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:40  วันอังคาร  มิถุนายน   27  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:16  วันอังคาร  มีนาคม   28  2566
ตารางวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กิจกรรม