งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศผู้ชนะ

09:07  วันพฤหัส  กุมภาพันธ์   15  2567
ประกาศผู้ชนะรายการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:01  วันพุธ  มกรามก   31  2567
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:36  วันพุธ  พฤศจิกายน   22  2566
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาปรับปรุงทาสี Cover walkway (หลังคาคลุมทางเดิน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:43  วันพฤหัส  พฤศจิกายน   16  2566
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 3 กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09:16  วันอังคาร  ตุลาคม   17  2566
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อเสื้อสำหรับดำเนินการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 "คชสารเกมส์" จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:11  วันพุธ  ตุลาคม   04  2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 4

11:10  วันอังคาร  กันยายน   05  2566
ประกาศผู้ชนะ รายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายแกนหลัก จำนวน 1 งาน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:00  วันศุกร์  พฤษภาคม   26  2566
ประกาศผู้ชนะ รายการจ้างเหมาบริการซ่อมระบบลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ ประจำศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ (อาคารสวนหลวง)

11:08  วันจันทร์  พฤษภาคม   08  2566
ประกาศผู้ชนะรายการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ จำนวน 1 สิทธิ์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15:12  วันจันทร์  พฤษภาคม   01  2566
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้พัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กิจกรรม