Chat Icon

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศผู้ชนะ

09:12  วันจันทร์  กรกฏาคม   08  2567
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3

09:24  วันศุกร์  พฤษภาคม   31  2567
ประกาศผู้ชนะรายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ปั้มน้ำ 1 ชุด ประจำอาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:15  วันพุธ  พฤษภาคม   01  2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

17:12  วันจันทร์  เมษายน   29  2567
ประกาศผู้ชนะรายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 10 เครื่อง

15:34  วันพฤหัส  เมษายน   11  2567
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและนม ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) และ (ฝ่ายประถม) โดยวิธีคัดเลือก

11:47  วันพฤหัส  เมษายน   11  2567
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นปูกระเบื้องบริเวณโถงทางเดิน ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 และชั้น 5 ประจำหอพักนักศึกษา หอพัก 4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:16  วันพฤหัส  เมษายน   04  2567
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 2

14:17  วันศุกร์  มีนาคม   29  2567
ประกาศผู้ชนะรายการซื้อสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรม Canva โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:57  วันศุกร์  มีนาคม   29  2567
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อจัดซื้อสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรม Canva โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:33  วันพุธ  กุมภาพันธ์   28  2567
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำชาย -หญิง ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กิจกรรม