ข่าวสารประจำวัน

10 มกราคม 2563 เวลา 13:59:01

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

4 ธันวาคม 2562 เวลา 14:11:03

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต สังกัดโรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562

ดูทั้งหมด

11 ธันวาคม 2562 เวลา 11:23:30

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ดูทั้งหมด

15 มกราคม 2563 เวลา 12:10:10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B1 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ

15 มกราคม 2563 เวลา 11:32:38

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี

10 มกราคม 2563 เวลา 13:57:14

ประกาศรายชื่ออันดับสำรองผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Placement test สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รุ่นการศึกษา 2560 รุ่นการศึกษา 2561 และรุ่นการศึกษา 2562 ในวันที่ 15 มกราคม 2562

10 มกราคม 2563 เวลา 13:51:33

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Placement test สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รุ่นการศึกษา 2560 รุ่นการศึกษา 2561 และรุ่นการศึกษา 2562 ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 08.00-10.30 น.

18 ธันวาคม 2562 เวลา 17:07:05

ประกาศตารางสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

17 ธันวาคม 2562 เวลา 17:27:49

ประกาศห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - 4 พบที่ปรึกษาในวันที่ 23 ธันวาคม 2562

28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:44:22

ประกาศตารางสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2562

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วีดิทัศน์แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ภาษาไทย)

วีดิทัศน์แนะนำสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์

ปฏิทินการดำเนินงาน