งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แผนการจัดซื้อจ้างประจำปี

15:22  วันพุธ  ตุลาคม   04  2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (งานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและนม ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) และ (ฝ่ายประถม)

20:28  วันศุกร์  ตุลาคม   07  2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 11 รายการ

14:36  วันพฤหัส  พฤษภาคม   12  2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม))

15:42  วันศุกร์  เมษายน   22  2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ (ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์บริหารจัดการระบบเครือข่าย (Authen) จำนวน 1 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

11:18  วันจันทร์  เมษายน   11  2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการ (จัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 5 กลุ่มสาระ ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม)

15:57  วันศุกร์  ธันวาคม   03  2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ (ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

16:26  วันศุกร์  ตุลาคม   08  2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 14 รายการ

10:21  วันอังคาร  กันยายน   28  2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ (จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย)

16:20  วันอังคาร  สิงหาคม   31  2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ (จ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 10 อาคาร)

16:10  วันศุกร์  มีนาคม   19  2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 รายการ


กิจกรรม