งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวล่าสุด

11:10  วันอังคาร ที่ 05 กันยายน  2566
ประกาศผู้ชนะ รายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายแกนหลัก จำนวน 1 งาน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:19  วันจันทร์ ที่ 04 กันยายน  2566
ประกวดราคาจ้างเหมาปริการรักษาความสะอาด จำนวน 19 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:23  วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม  2566
บัญชีแสดงรายการและปริมาณประกวดราคาจ้างเหมาปริการรักษาความสะอาด จำนวน 19 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:22  วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม  2566
ขอบเขตงานประกวดราคาจ้างเหมาปริการรักษาความสะอาด จำนวน 19 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:21  วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางางเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 19 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:07  วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม  2566
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาปริการรักษาความสะอาด จำนวน 19 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:52  วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม  2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:51  วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม  2566
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:02  วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:01  วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม  2566
แบบรูปรายการงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กิจกรรม