งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวล่าสุด

11:52  วันจันทร์ ที่ 06 กันยายน  2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 10 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:49  วันพุธ ที่ 01 กันยายน  2564
ประกาศผู้ชนะงานจ้างจัดทำคู่มือนักศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 1,300 เล่ม และนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จำนวน 350 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:47  วันพุธ ที่ 01 กันยายน  2564
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์พิเศษ ห้องพักอาจารย์ประจำและปรับปรุงห้องเก็บของ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (สิงหาราม) อาคาร 30 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:32  วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม  2564
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 10 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:28  วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 10 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:22  วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม  2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 10 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:03  วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ประจำกองบริการการศึกษา และกองนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:35  วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารการศึกษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:21  วันศุกร์ ที่ 06 สิงหาคม  2564
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:47  วันพุธ ที่ 04 สิงหาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือหลักสูตรภาษาอังกฤษพิกุอิงริช (Pingu's English) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำโรงเรียนสาธิตปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กิจกรรม