งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวล่าสุด

16:57  วันจันทร์  พฤษภาคม   25  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:56  วันจันทร์  พฤษภาคม   25  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม (โรงยิม 1) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:58  วันจันทร์  พฤษภาคม   25  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:53  วันจันทร์  พฤษภาคม   25  2563
ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:01  วันอังคาร  พฤษภาคม   19  2563
ประกาศประกวดราคาซื้อ SIM โทรศัพท์มือถือ โครงการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:28  วันจันทร์  พฤษภาคม   18  2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:27  วันจันทร์  พฤษภาคม   18  2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:26  วันจันทร์  พฤษภาคม   18  2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม (โรงยิม 1) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:10  วันจันทร์  พฤษภาคม   18  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์ แบบ Short throw จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:51  วันจันทร์  พฤษภาคม   18  2563
ประกาศผู้ชนะ งานปรับปรุงและทาสีภายในห้องเรียนอาคาร 41 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กิจกรรม