งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวล่าสุด

13:58  วันพฤหัส ที่ 23 มีนาคม  2566
ขอบเขตของงาน จ้างเหมาวัดระดับภาษาอังกฤษสู่มาตรฐานสากล จำนวน 1 งาน ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13:57  วันพฤหัส ที่ 23 มีนาคม  2566
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาวัดระดับภาษาอังกฤษสู่มาตรฐานสากล จำนวน 1 งาน ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:26  วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม  2566
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน Hybrid room จำนวน 1 ชุด ประจำศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:22  วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม  2566
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 7 คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:27  วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม  2566
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษาอู่ทอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:41  วันอังคาร ที่ 07 มีนาคม  2566
ประกาศผู้ชนะรายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ และครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ประจำงานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

09:58  วันอังคาร ที่ 07 มีนาคม  2566
ประกาศประกวดราคา งานจ้างพัฒนาผู้เรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาญี่ปุ่นโดยครูชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:07  วันศุกร์ ที่ 03 มีนาคม  2566
ประกาศผู้ชนะรายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:34  วันพฤหัส ที่ 02 มีนาคม  2566
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ประัจำงานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

12:01  วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์  2566
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log File) จำนวน 1 งาน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


กิจกรรม