งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สรุปผลการจัดซื้อจ้าง

09:32  วันจันทร์ ที่ 08 มีนาคม  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

16:30  วันศุกร์ ที่ 05 กุมภาพันธ์  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน มกราคม 2564

10:29  วันศุกร์ ที่ 08 มกรามก  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน ธันวาคม 2563

16:27  วันอังคาร ที่ 08 ธันวาคม  2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

10:29  วันศุกร์ ที่ 09 ตุลาคม  2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน กันยายน 2563

13:27  วันอังคาร ที่ 08 กันยายน  2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน สิงหาคม 2563

11:26  วันอาทิตย์ ที่ 06 กันยายน  2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน ตุลาคม 2563

16:27  วันศุกร์ ที่ 07 สิงหาคม  2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

10:46  วันจันทร์ ที่ 06 กรกฏาคม  2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน มิถุนายน 2563

15:23  วันศุกร์ ที่ 05 มิถุนายน  2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563


กิจกรรม