งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศราคากลาง

16:29  วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 1 งาน

11:37  วันพุธ ที่ 08 พฤศจิกายน  2566
ตารางวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 3 กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:00  วันพฤหัส ที่ 05 ตุลาคม  2566
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อเสื้อสำหรับดำเนินการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 "คชสารเกมส์" จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:19  วันพุธ ที่ 04 ตุลาคม  2566
ตารางวงเงินงบประมาณ งานเหมาประกอบอาหารกลางวันและนม ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) และ (ฝ่ายประถม) โดยวิธีคัดเลือก

11:58  วันพฤหัส ที่ 28 กันยายน  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประุมาณงานจ้างเหมาปรับปรุงทาสีCover walkway (หลังคาคลุมทางเดิน) จำนวน 1 งาน

17:21  วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางางเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 19 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:02  วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:09  วันพฤหัส ที่ 20 กรกฏาคม  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:40  วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:16  วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม  2566
ตารางวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:15  วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม  2566
ตารางวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องปฏิบัติการวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:59  วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม  2566
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้พัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:58  วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม  2566
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:57  วันพฤหัส ที่ 23 มีนาคม  2566
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาวัดระดับภาษาอังกฤษสู่มาตรฐานสากล จำนวน 1 งาน ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13:27  วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายการซื้อพร้อมติดตั้งผ้าม่านศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) จำนวน 1 งาน

16:45  วันพฤหัส ที่ 09 กุมภาพันธ์  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน Hybrid room จำนวน 1 ชุด ประจำศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:06  วันพฤหัส ที่ 09 กุมภาพันธ์  2566
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างพัฒนาผู้เรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาญี่ปุ่นโดยครูชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:40  วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:29  วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 7 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:27  วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณแะราคากลางประกาศประกวดราคารายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท 4 สี จำนวน 1 เครื่อง ประจำกองนโยบายและแผน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:37  วันพุธ ที่ 18 มกราคม  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบความคุมอุณหภูมิและความชื่น ประจำงานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

11:00  วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม  2566
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:43  วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม  2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ และครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ประจำงานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

10:29  วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:30  วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม  2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:41  วันศุกร์ ที่ 09 ธันวาคม  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:44  วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน  2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง ประจำสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:30  วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาบริหารเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09:41  วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:45  วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน  2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:26  วันพฤหัส ที่ 17 พฤศจิกายน  2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze dryer) จำนวน 1 เครื่อง ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:23  วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน  2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา (หอพัก 3) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:59  วันพฤหัส ที่ 20 ตุลาคม  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและนม ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม) และ (ฝ่ายปฐมวัย) โดยวิธีคัดเลือก

16:16  วันพุธ ที่ 07 กันยายน  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 34 รายการประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:14  วันพุธ ที่ 07 กันยายน  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 37 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:38  วันพฤหัส ที่ 18 สิงหาคม  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:34  วันพฤหัส ที่ 18 สิงหาคม  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ จ้างพัฒนาผู้เรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาญี่ปุ่นโดยครูต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:26  วันพฤหัส ที่ 18 สิงหาคม  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 8 คัน สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2 และ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:32  วันพฤหัส ที่ 11 สิงหาคม  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถขยะ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:01  วันพฤหัส ที่ 11 สิงหาคม  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการศาลจำลอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:08  วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน  2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:43  วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:48  วันพุธ ที่ 08 มิถุนายน  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อวัสดุฉากกั้นอะคริลิคสำหรับกั้นระหว่างโต๊ะนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:59  วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม  2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์บริหารจัดการระบบเครือข่าย (Authen) จำนวน 1 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:17  วันจันทร์ ที่ 09 พฤษภาคม  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:12  วันจันทร์ ที่ 09 พฤษภาคม  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อหนังสือเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:21  วันพฤหัส ที่ 07 เมษายน  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ ราการจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 5 กลุ่มสาระ ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:07  วันพฤหัส ที่ 17 มีนาคม  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล 2 ตา จำนวน 6 ชุด และครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:54  วันพุธ ที่ 16 มีนาคม  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้พัฒนาภาษาอังกฤษ โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาเจาะจง

11:56  วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์  2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อชุดข้อสอบออนไลน์ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:20  วันอังคาร ที่ 08 กุมภาพันธ์  2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 1 ชุด และชุดครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด ประจำศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก

11:52  วันพุธ ที่ 02 กุมภาพันธ์  2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:57  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณและราคากลางงานจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:20  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณ จ้างจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชการที่ 10 จำนวน 1 งาน ในงาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก" ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานหน้าโบราณสถายวัดไตรตรึง ระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09:38  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างจัดขบวนเฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลก จำนว 1 ขบวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:14  วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์ 3,600 ANSL จำนวน 14 เครื่อง ประจำคณะครุศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13:33  วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ Microsoft Campus จำนวน 1 สิทธิ์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

17:28  วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณ ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำห้องอธิการบดี ห้องรองอธิการบดี และห้องเลขานุการ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:37  วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณ การจัดซื้อรายการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต TOP UP ให้แก่นักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:31  วันพฤหัส ที่ 09 ธันวาคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างบ่าย และนม ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:05  วันพฤหัส ที่ 09 ธันวาคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้ารอบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:04  วันพฤหัส ที่ 09 ธันวาคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาร การดำเนินงานโบราณคดีในพื้นที่ปรับปรุงรอบสระน้ำหน้าอาคาร 1 และอาคาร 2 (คลองฉะไกรน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:59  วันพฤหัส ที่ 09 ธันวาคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาลานจอดรถ (ตลาดนัด) ด้านข้างอาคารบ้านพลูหลวง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17:06  วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโปรแกรมระบบจำลองการเรียนรู้กายวิภาคมนุษย์พร้อมจอสัมผัส จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:46  วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการผลิตชิ้นงาน และควบคุมเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:30  วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าสี จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:45  วันพฤหัส ที่ 18 พฤศจิกายน  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาในร่ม (โรงยิม 2) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:33  วันพฤหัส ที่ 18 พฤศจิกายน  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้ทดสอบความงอกเมล็ดชนิดประตูเดียว จำนวนว 1 ตู้ ประจำสาขาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:28  วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 10 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:32  วันพุธ ที่ 04 สิงหาคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารการศึกษา จำนวน 1 งาน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:03  วันพุธ ที่ 04 สิงหาคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ประจำกองบริการการศึกษาและกองนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:47  วันจันทร์ ที่ 02 สิงหาคม  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:13  วันศุกร์ ที่ 07 พฤษภาคม  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างครูต่างชาติเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:48  วันพุธ ที่ 28 เมษายน  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:07  วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อสอบออนไลน์ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21:59  วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างครูต่างชาติเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22:12  วันพุธ ที่ 17 มีนาคม  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสวนหลวง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20:58  วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารวิทยบริการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20:57  วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:12  วันพุธ ที่ 10 มีนาคม  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:54  วันพฤหัส ที่ 04 มีนาคม  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 5 กลุ่มสาระวิชา ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:53  วันพฤหัส ที่ 25 กุมภาพันธ์  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อสอบออนไลน์ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:22  วันศุกร์ ที่ 05 กุมภาพันธ์  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 เครื่อง ประจำกองบริการการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:41  วันศุกร์ ที่ 08 มกราคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำงานโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:07  วันศุกร์ ที่ 08 มกราคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณรายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง ประจำอาคารท้องฟ้าจำลอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:18  วันอังคาร ที่ 05 มกราคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูงพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลสำหรับใช้ร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:16  วันอังคาร ที่ 05 มกราคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องเรียน จำนวน 2 เครื่อง ประจำสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:24  วันอังคาร ที่ 05 มกราคม  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประกอบหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12:05  วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมผนังและทาสีภายนอกอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12:03  วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาจัดซื้อพร้อทติดตั้งครุภัณฑ์ระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12:02  วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาจัดซื้อพร้อทติดตั้งครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณแกนหลัก จำนวน 1 ระบบ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:58  วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 เครื่อง ประจำกองบริการการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:51  วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 45 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:44  วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายแกนหลัก จำนวน 1 ระบบ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:40  วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) จำนวน 1 ระบบ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:43  วันพฤหัส ที่ 17 ธันวาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:17  วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม  2563
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างจัดขบวนเฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:25  วันพุธ ที่ 09 ธันวาคม  2563
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างติดตั้งระบบแสงเสียง จำนวน 1 งาน ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานหน้าโบราณสถาน วัดไตรตรึง ระหว่างวันที่ 11-20 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:48  วันอังคาร ที่ 08 ธันวาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาลหอพักนักศึกษาอู่ทอง หอ 3, หอ 5 และหอ 6 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:45  วันอังคาร ที่ 08 ธันวาคม  2563
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างการแสดงดนตรีและนาฎศิลป์ จำนวน 1 งาน งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานหน้าโบราณสถาน วัดไตรตรึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กิจกรรม