14 มกราคม 2565 เวลา 10:26:21

ประกาศ (16) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ครั้งที่ 5/2564


4 มกราคม 2565 เวลา 11:18:06

Recruitment Announcement Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University is recruiting for a Native Chinese Speaking instructor.


24 ธันวาคม 2564 เวลา 16:15:42

ประกาศ (660) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 7/2564


24 ธันวาคม 2564 เวลา 09:55:08

ประกาศ (657) เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


23 ธันวาคม 2564 เวลา 10:12:18

ประกาศ (646) เรื่องผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


14 ธันวาคม 2564 เวลา 10:55:10

ประกาศ (633) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ครั้งที่ 5/2564


14 ธันวาคม 2564 เวลา 10:52:43

ประกาศ (632) เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2564Facebook

...

ปฏิทินการดำเนินงาน

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ

Personnel Quicklink

...
...
...
...
...
...
...
...

ภาพกิจกรรม ดูย้อนหลัง

เอกสารแนะนำ

...
...
...
...