1 สิงหาคม 2564 เวลา 17:01:10

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น


30 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:47:06

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม คณะครุศาสตร์ (ครั้งที่ 1/2564)


16 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:56:43

ประกาศ (373) เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


18 มิถุนายน 2564 เวลา 16:45:13

ประกาศ (344) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต ครั้งที่ 1/2564


15 มิถุนายน 2564 เวลา 10:15:06

ประกาศ (339) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 3/2564


11 มิถุนายน 2564 เวลา 09:50:03

ประกาศ (334) เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา


8 มิถุนายน 2564 เวลา 08:55:36

ประกาศ (317) เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาFacebook

ปฏิทินการดำเนินงาน

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ

Personnel Quicklink

...
...
...
...
...
...
...
...

ภาพกิจกรรม ดูย้อนหลัง

เอกสารแนะนำ

...
...
...
...