โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2566 ณ สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

Image

  • โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 …โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมฯ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น และ อาจารย์ณัฐวัฒน์ หมุดเพ็ชร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ…และกล่าวปิดโครงการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Jun 20, 2023     0 


GALLERY