ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

15:24  วันพุธ  กุมภาพันธ์   17  2564

โครงการ ม33เรารักกัน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โควิด-19 กำหนดการลงทะเบียน โครงการ ม33 เรารักกัน วันที่ 21 ก.พ.-7 มี.ค.64 ลงทะเบียนผ่านเว็บ www.ม33เรารักกัน.com


12:09  วันอังคาร  กุมภาพันธ์   02  2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)


12:08  วันอังคาร  กุมภาพันธ์   02  2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ


12:06  วันอังคาร  กุมภาพันธ์   02  2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นระดับชำนาญการ


12:52  วันพฤหัส  ธันวาคม   24  2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)


แสดงแถวที่ 1 to 30 of 6 (1 Pages)