รับสมัครงาน

14:49  วันจันทร์  สิงหาคม   01  2565

ประกาศ (374) เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2565


15:05  วันพุธ  กรกฏาคม   27  2565

ประกาศ (376) เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและตั้งแต่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


10:25  วันพุธ  กรกฏาคม   27  2565

ประกาศ (375) เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 3/2565


10:22  วันพุธ  กรกฏาคม   27  2565

ประกาศ (371) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ครั้งที่ 5/2565)


13:08  วันจันทร์  กรกฏาคม   25  2565

ประกาศ (368) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2565


17:57  วันศุกร์  กรกฏาคม   22  2565

ประกาศ (367) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565


16:54  วันพฤหัส  กรกฏาคม   21  2565

ประกาศ (368) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2565


17:06  วันอังคาร  กรกฏาคม   12  2565

ประกาศ (357) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2565


11:23  วันจันทร์  กรกฏาคม   11  2565

ประกาศ (350) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ (กรณีผู้สมัครไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษมายื่น) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ พร้อมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ


11:22  วันจันทร์  กรกฏาคม   11  2565

ประกาศ (341) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ครั้งที่ 3/2565


10:45  วันพุธ  มิถุนายน   29  2565

ประกาศ (320) เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ครั้งที่ 4/2565)


17:12  วันอังคาร  มิถุนายน   28  2565

ประกาศ (316) เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)


17:06  วันจันทร์  มิถุนายน   27  2565

ประกาศ (314) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2565


11:31  วันจันทร์  มิถุนายน   27  2565

ประกาศ (306) เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


09:26  วันศุกร์  มิถุนายน   24  2565

ประกาศ (305) เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


09:44  วันพฤหัส  มิถุนายน   23  2565

ประกาศ (298) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ครั้งที่ 4/2565)


16:01  วันอังคาร  มิถุนายน   21  2565

ประกาศ (292) เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2565


22:01  วันจันทร์  มิถุนายน   13  2565

ประกาศ (284) เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2565


21:59  วันจันทร์  มิถุนายน   13  2565

ประกาศ (283) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2565


11:42  วันจันทร์  มิถุนายน   13  2565

ประกาศ (281) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2565


11:43  วันศุกร์  มิถุนายน   10  2565

ประกาศ (278) เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ครั้งที่ 3/2565)


16:37  วันพฤหัส  มิถุนายน   09  2565

ประกาศ (275) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ครั้งที่ 4/2565)


11:24  วันพฤหัส  มิถุนายน   09  2565

ประกาศ (271) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ครั้งที่ 2/2565)


09:13  วันจันทร์  มิถุนายน   06  2565

ประกาศ (270) เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)


09:13  วันจันทร์  มิถุนายน   06  2565

ประกาศ (268) เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อขอรับทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)


10:08  วันพฤหัส  มิถุนายน   02  2565

ประกาศ (266) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ครั้งที่ 3/2565)


15:24  วันอังคาร  พฤษภาคม   24  2565

ประกาศ (241) เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2565


14:34  วันจันทร์  พฤษภาคม   23  2565

ประกาศ (240) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ครั้งที่ 3/2565)


17:34  วันศุกร์  พฤษภาคม   20  2565

ประกาศ (238) เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา


17:33  วันศุกร์  พฤษภาคม   20  2565

ประกาศ (237) เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ครั้งที่ 1/2565)


แสดงแถวที่ 1 to 30 of 120 (4 Pages)