งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้างประจำปี

19:10  วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม  2565
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

10:42  วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม  2563
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

10:00  วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน  2561
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

10:03  วันพฤหัส ที่ 26 ตุลาคม  2560
รานงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


กิจกรรม