งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศผู้ชนะ

17:14  วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 เครื่อง ประจำกองบริการการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:50  วันอังคาร ที่ 02 มีนาคม  2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)

11:42  วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์  2564
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบปั๊มน้ำหอพัก 4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:41  วันอังคาร ที่ 09 กุมภาพันธ์  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมผนังและทาสีภายนอกอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:40  วันอังคาร ที่ 09 กุมภาพันธ์  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้หอประชุมมีแผ่นเลคเชอร์แบบแขนกล่องที่นั่งพับเก็บได้จำนวน 100 ตัว ประจำห้องประชุม 43014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11:40  วันพฤหัส ที่ 04 กุมภาพันธ์  2564
ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคา จ้างเหมาดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 1 งาน ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:38  วันพฤหัส ที่ 04 กุมภาพันธ์  2564
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและห้องนวัตกรรมส่วนขยายศูนย์นวัตกรรมและดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:36  วันพฤหัส ที่ 04 กุมภาพันธ์  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 45 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:35  วันอังคาร ที่ 02 กุมภาพันธ์  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณแกนหลัก จำนวน 1 ชุด ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:35  วันอังคาร ที่ 02 กุมภาพันธ์  2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กิจกรรม