งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ขายทอดตลาด

14:22  วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์  2563
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน (โดยวิธียื่นเสนอราคา)

10:01  วันพฤหัส ที่ 03 ตุลาคม  2562
ประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 3 รายการ(โดยวิธียื่นซองเสนอราคา)


กิจกรรม