รายละเอียด

image

ดร.ชัยยศ เดชสุระ

การศึกษา

  • ค.ด. (อุดมศึกษา)
  • ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  • ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
  • ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย