ติดต่อเรา

 • สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย
  อ.พระนครศรีอยุธยา
  จ.พระนครศรีอยุธา 13000
 • 0-3532-2083
  0-3527-6593 เบอร์ภายใน 7500
 • graduate@aru.ac.th