ติดต่อเรา

แผนที่

 • บัณฑิตวิทยาลัย]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย
  อ.พระนครศรีอยุธยา
  จ.พระนครศรีอยุธา 13000
 • 0-3532-2083
  0-3527-6593 เบอร์ภายใน 7500
  06 2651 0092
 • graduate@aru.ac.th
  graduate2@aru.ac.th
 • https://www.facebook.com/graduate.aru.ayutthaya
  https://www.facebook.com/graduate2.aru
 • ถามตอบข้อมูล