ข่าวสารประจำวัน

30 มีนาคม 2563 เวลา 10:31:11

ประกาศเรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

23 มีนาคม 2563 เวลา 10:29:50

ประกาศเรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

17 มีนาคม 2563 เวลา 10:28:11

คู่มือรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

9 มีนาคม 2563 เวลา 10:16:20

รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2562 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)

26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:22:19

ประกาศเรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(English)

26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:20:17

ประกาศเรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:15:10

ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด