ติดต่อเรา

 • สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย
  อ.พระนครศรีอยุธยา
  จ.พระนครศรีอยุธา 13000
 • 0-3527-6555 และ 0-3527-6550
 • ops@aru.ac.th