ปฏิทินการดำเนินงาน

...
...
...

ข่าวสารประจำวัน

27 กันยายน 2565 เวลา 09:44:59

บริษัท ออโต้ เอ๊กซ์ จำกัด (AutoX) รับสมัครพนักงานจำนวนมาก จำนวน 4 ตำแหน่ง

7 เมษายน 2565 เวลา 10:40:32

ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์หางาน eJoblive

30 มีนาคม 2565 เวลา 14:16:30

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

27 ตุลาคม 2564 เวลา 12:25:23

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง บริษัท ออโต้ เอ๊กซ์ จำกัด

6 ตุลาคม 2564 เวลา 22:05:25

ประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและตำแหน่งงานว่างสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา บริษัท โดมิโน่ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

18 สิงหาคม 2564 เวลา 18:34:37

KCE TECHNOLOGY Company Limited เปิดรับสมัครงานด่วน!!! หลายตำแหน่ง

19 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:25:46

บริษัทจัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางด้านตลาดแรงงานในปัจจุบันและตำแหน่งงานว่างต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่จะจบการศึกษา

ดูทั้งหมด

17 สิงหาคม 2565 เวลา 14:44:03

แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร

17 สิงหาคม 2565 เวลา 14:42:14

ประกาศ_การรายงานตัวและฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

17 สิงหาคม 2565 เวลา 14:40:19

ประกาศ_การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

21 เมษายน 2565 เวลา 10:43:08

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนรายงานตัวยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565 (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562)

21 เมษายน 2565 เวลา 10:41:45

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562

9 ธันวาคม 2564 เวลา 09:20:29

ขอเชิญชวนพี่น้องนักวิ่งทุกสาย ชักชวนกันมาวิ่งรอบเมืองเก่า บอกเล่าความประทับใจร่วมกันในงาน "ARU RUN 2022"

19 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:26:16

บริษัทจัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางด้านตลาดแรงงานในปัจจุบันและตำแหน่งงานว่างต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่จะจบการศึกษา

ดูทั้งหมด

6 สิงหาคม 2563 เวลา 14:34:15

ประกาศ ที่ควรทราบเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา

5 สิงหาคม 2563 เวลา 10:25:17

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

ดูทั้งหมด

7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:44:30

ประกาศ_การสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2565

11 ตุลาคม 2565 เวลา 20:14:04

ตรวจสอบรหัสนักศึกษา 162XXXXX ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

28 กันยายน 2565 เวลา 13:55:04

ใบสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบมหกรรม

23 กันยายน 2565 เวลา 10:51:02

ประกาศ_การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2565

23 กันยายน 2565 เวลา 10:44:44

ประกาศ_รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง"

20 กันยายน 2565 เวลา 15:58:38

การขออนุญาตจัดตั้งและต่ออายุชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

20 กันยายน 2565 เวลา 15:53:10

การสมัครขอรับทุนการศึกษาพระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ)

ดูทั้งหมด

6 มิถุนายน 2565 เวลา 10:41:29

ข้อมูลหอพักบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:56:20

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านกิจกรรม การอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย)

11 ตุลาคม 2564 เวลา 16:18:33

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านกิจกรรม พิธีไหว้ครู "พระคุณที่สาม" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย)

2 กันยายน 2564 เวลา 21:58:48

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ฯ ประจำปีการศึกษา 2564 (กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย)

19 สิงหาคม 2564 เวลา 14:46:28

คู่มือพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

10 สิงหาคม 2564 เวลา 14:16:51

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)

16 มีนาคม 2564 เวลา 10:04:02

ข้อมูลการให้กู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2564

ดูทั้งหมด

7 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:58:39

ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา สำหรับผู้กู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

7 มิถุนายน 2564 เวลา 16:25:50

เพจ Facebook แจ้งข้อมูลข่าวสาร กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" และพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

พิธีไหว้ครู​"พระคุณ​ที่สาม"