ปฏิทินการดำเนินงาน

...
...
...
...

ข่าวสารประจำวัน

27 กันยายน 2565 เวลา 09:44:59

บริษัท ออโต้ เอ๊กซ์ จำกัด (AutoX) รับสมัครพนักงานจำนวนมาก จำนวน 4 ตำแหน่ง

7 เมษายน 2565 เวลา 10:40:32

ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์หางาน eJoblive

30 มีนาคม 2565 เวลา 14:16:30

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

27 ตุลาคม 2564 เวลา 12:25:23

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง บริษัท ออโต้ เอ๊กซ์ จำกัด

6 ตุลาคม 2564 เวลา 22:05:25

ประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและตำแหน่งงานว่างสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา บริษัท โดมิโน่ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

18 สิงหาคม 2564 เวลา 18:34:37

KCE TECHNOLOGY Company Limited เปิดรับสมัครงานด่วน!!! หลายตำแหน่ง

2 เมษายน 2564 เวลา 13:33:26

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน วันที่ 22 เมษายน 2564 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค (ชั้น 2 หน้า THE HALL)

ดูทั้งหมด

6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:38:10

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนรายงานยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564

ดูทั้งหมด

6 สิงหาคม 2563 เวลา 14:34:15

ประกาศ ที่ควรทราบเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา

5 สิงหาคม 2563 เวลา 10:25:17

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

ดูทั้งหมด

22 กันยายน 2566 เวลา 11:37:18

ประกาศ_รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาพระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ) ประจำปีการศึกษา 2566

21 กันยายน 2566 เวลา 14:28:43

ประกาศ_การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2566

14 กันยายน 2566 เวลา 17:12:49

ประกาศ_รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง"

12 กันยายน 2566 เวลา 14:56:50

ประกาศ_การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:13:17

ประกาศ_รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

31 มกราคม 2566 เวลา 16:04:30

ประกาศ_รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

16 มกราคม 2566 เวลา 10:51:30

ประกาศ_หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครและเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

ดูทั้งหมด

6 มิถุนายน 2565 เวลา 10:41:29

ข้อมูลหอพักบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:56:20

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านกิจกรรม การอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย)

11 ตุลาคม 2564 เวลา 16:18:33

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านกิจกรรม พิธีไหว้ครู "พระคุณที่สาม" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย)

2 กันยายน 2564 เวลา 21:58:48

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ฯ ประจำปีการศึกษา 2564 (กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย)

19 สิงหาคม 2564 เวลา 14:46:28

คู่มือพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

10 สิงหาคม 2564 เวลา 14:16:51

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)

16 มีนาคม 2564 เวลา 10:04:02

ข้อมูลการให้กู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2564

ดูทั้งหมด

7 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:58:39

ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา สำหรับผู้กู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

7 มิถุนายน 2564 เวลา 16:25:50

เพจ Facebook แจ้งข้อมูลข่าวสาร กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" และพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

พิธีไหว้ครู​"พระคุณ​ที่สาม"