ปฏิทินการดำเนินงาน

ข่าวสารประจำวัน

26 มกราคม 2564 เวลา 13:41:48

ข้อมูลหอพักนักศึกษาหญิง (หอพักอู่ทอง)

ดูทั้งหมด

4 มีนาคม 2564 เวลา 15:41:27

ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ

1 มีนาคม 2564 เวลา 15:55:57

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 246/2564 เรื่อง แต่งตั้งสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

1 มีนาคม 2564 เวลา 15:55:19

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

1 มีนาคม 2564 เวลา 15:51:11

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 247/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

1 มีนาคม 2564 เวลา 09:37:47

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:41:21

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16

15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:04:13

ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ "วิศวกรสังคม" (Social Engineer)

ดูทั้งหมด

6 สิงหาคม 2563 เวลา 14:34:15

ประกาศ ที่ควรทราบเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา

5 สิงหาคม 2563 เวลา 10:25:17

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

ดูทั้งหมด

15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:39:33

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด เปิดรับสมัครสมัครนิสิต นักศึกษา ปริญญาตรี หลายตำแหน่ง

5 ตุลาคม 2563 เวลา 10:16:13

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1 อัตรา

29 กันยายน 2563 เวลา 10:12:38

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ (ประเทศไทย) จำกัด

2 มิถุนายน 2563 เวลา 12:59:43

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด หลายตำแหน่ง ด่วน!!!!!!

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" และพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

พิธีไหว้ครู​"พระคุณ​ที่สาม"