ปฏิทินการดำเนินงาน

...
...
...

ข่าวสารประจำวัน

7 เมษายน 2565 เวลา 10:40:32

ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์หางาน eJoblive

30 มีนาคม 2565 เวลา 14:16:30

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

27 ตุลาคม 2564 เวลา 12:25:23

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง บริษัท ออโต้ เอ๊กซ์ จำกัด

6 ตุลาคม 2564 เวลา 22:05:25

ประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและตำแหน่งงานว่างสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา บริษัท โดมิโน่ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

18 สิงหาคม 2564 เวลา 18:34:37

KCE TECHNOLOGY Company Limited เปิดรับสมัครงานด่วน!!! หลายตำแหน่ง

19 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:25:46

บริษัทจัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางด้านตลาดแรงงานในปัจจุบันและตำแหน่งงานว่างต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่จะจบการศึกษา

2 เมษายน 2564 เวลา 13:33:26

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน วันที่ 22 เมษายน 2564 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค (ชั้น 2 หน้า THE HALL)

ดูทั้งหมด

21 เมษายน 2565 เวลา 10:43:08

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนรายงานตัวยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565 (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562)

21 เมษายน 2565 เวลา 10:41:45

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562

9 ธันวาคม 2564 เวลา 09:20:29

ขอเชิญชวนพี่น้องนักวิ่งทุกสาย ชักชวนกันมาวิ่งรอบเมืองเก่า บอกเล่าความประทับใจร่วมกันในงาน "ARU RUN 2022"

19 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:26:16

บริษัทจัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางด้านตลาดแรงงานในปัจจุบันและตำแหน่งงานว่างต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่จะจบการศึกษา

31 มีนาคม 2564 เวลา 15:30:49

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนรายงานตัวยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2564

31 มีนาคม 2564 เวลา 15:29:52

ประกาศ เรื่อง การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

31 มีนาคม 2564 เวลา 14:38:44

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561

ดูทั้งหมด

6 สิงหาคม 2563 เวลา 14:34:15

ประกาศ ที่ควรทราบเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา

5 สิงหาคม 2563 เวลา 10:25:17

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

ดูทั้งหมด

2 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:45:37

ประกาศ_รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

22 เมษายน 2565 เวลา 12:18:17

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครการแข่งขัน โครงการ ASEAN Data Science Explorers ADSE ๒๐๒๒ โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๕-๓๐ ปี ที่ศึกษาแบบเต็มเวลา

16 มีนาคม 2565 เวลา 14:05:49

คำสั่ง_แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

16 มีนาคม 2565 เวลา 14:03:56

คำสั่ง_แต่งตั้งสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

15 มีนาคม 2565 เวลา 14:20:52

ประกาศ_การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:53:05

ประกาศ_รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

27 มกราคม 2565 เวลา 13:43:44

ประกาศ_อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดูทั้งหมด

18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:56:20

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านกิจกรรม การอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย)

11 ตุลาคม 2564 เวลา 16:18:33

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านกิจกรรม พิธีไหว้ครู "พระคุณที่สาม" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย)

2 กันยายน 2564 เวลา 21:58:48

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ฯ ประจำปีการศึกษา 2564 (กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย)

19 สิงหาคม 2564 เวลา 14:46:28

คู่มือพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

10 สิงหาคม 2564 เวลา 14:16:51

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)

16 มีนาคม 2564 เวลา 10:04:02

ข้อมูลการให้กู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2564

26 มกราคม 2564 เวลา 13:41:48

ข้อมูลหอพักนักศึกษาหญิง (หอพักอู่ทอง)

ดูทั้งหมด

7 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:58:39

ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา สำหรับผู้กู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

7 มิถุนายน 2564 เวลา 16:25:50

เพจ Facebook แจ้งข้อมูลข่าวสาร กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" และพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

พิธีไหว้ครู​"พระคุณ​ที่สาม"