ปฏิทินการดำเนินงาน

...
...
...
...

ข่าวสารประจำวัน

21 ตุลาคม 2566 เวลา 14:32:12

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 (ตำแหน่งนักจิตวิทยา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี)

27 กันยายน 2565 เวลา 09:44:59

บริษัท ออโต้ เอ๊กซ์ จำกัด (AutoX) รับสมัครพนักงานจำนวนมาก จำนวน 4 ตำแหน่ง

7 เมษายน 2565 เวลา 10:40:32

ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์หางาน eJoblive

30 มีนาคม 2565 เวลา 14:16:30

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

27 ตุลาคม 2564 เวลา 12:25:23

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง บริษัท ออโต้ เอ๊กซ์ จำกัด

6 ตุลาคม 2564 เวลา 22:05:25

ประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและตำแหน่งงานว่างสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา บริษัท โดมิโน่ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

18 สิงหาคม 2564 เวลา 18:34:37

KCE TECHNOLOGY Company Limited เปิดรับสมัครงานด่วน!!! หลายตำแหน่ง

ดูทั้งหมด

11 มกราคม 2567 เวลา 16:52:04

ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน "Japan Job Fair 2024"

6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:38:10

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนรายงานยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564

ดูทั้งหมด

6 สิงหาคม 2563 เวลา 14:34:15

ประกาศ ที่ควรทราบเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา

5 สิงหาคม 2563 เวลา 10:25:17

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

ดูทั้งหมด

7 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:13:48

ประกาศ_รายชื่อทีมที่ผ่านการประกวดโครงการสร้างนวัตกรรมชุมชน สู่การแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Pitching)

26 มีนาคม 2567 เวลา 16:11:05

ประกาศ_รายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอโครงการการประกวดโครงการสร้างนวัตกรรมชุมชน สู่การแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Pitching)

4 มกราคม 2567 เวลา 10:23:45

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และหลักเกณฑ์การตัดสิน อัตราเงินรางวัล สำหรับการประกวดโครงการสร้างนวัตกรรมชุมชน สู่การแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Pitching)

26 ธันวาคม 2566 เวลา 15:07:57

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ในรูปแบบคลิปสั้น TIKTOK

26 ตุลาคม 2566 เวลา 11:44:57

ตรวจสอบนักศึกษารหัส 163XXXXX ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

22 กันยายน 2566 เวลา 11:37:18

ประกาศ_รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาพระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ) ประจำปีการศึกษา 2566

21 กันยายน 2566 เวลา 14:28:43

ประกาศ_การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2566

ดูทั้งหมด

7 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:58:39

ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา สำหรับผู้กู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

7 มิถุนายน 2564 เวลา 16:25:50

เพจ Facebook แจ้งข้อมูลข่าวสาร กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" และพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

พิธีไหว้ครู​"พระคุณ​ที่สาม"