ปฏิทินการดำเนินงาน

ข่าวสารประจำวัน

22 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:21:21

ประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564

13 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:03:27

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด TAT Travel Tech Startup Season 2 และขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

13 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:01:42

ขอเชิญส่งผลงานนักศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด

18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18:41:17

สูจิบัตร กีฬาสัมพันธ์ภายในฯ "๑๑๕ ปี ศรีอยุธยาเกมส์"

15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:12:36

เอกสารดำเนินการชมรมนักศึกษา 2562

27 กันยายน 2562 เวลา 13:47:22

การดำเนินการต่างๆ ในการขอผ่อนผันทหารฯ ปีการศึกษา 2562

12 กันยายน 2562 เวลา 16:49:48

เอกสารต่ออายุชมรมนักศึกษา 2562

ดูทั้งหมด

6 สิงหาคม 2563 เวลา 14:34:15

ประกาศ ที่ควรทราบเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา

5 สิงหาคม 2563 เวลา 10:25:17

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

ดูทั้งหมด

5 ตุลาคม 2563 เวลา 10:16:13

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1 อัตรา

29 กันยายน 2563 เวลา 10:12:38

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ (ประเทศไทย) จำกัด

2 มิถุนายน 2563 เวลา 12:59:43

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด หลายตำแหน่ง ด่วน!!!!!!

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" และพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

พิธีไหว้ครู​"พระคุณ​ที่สาม"