ข่าวสารกองพัฒนานักศึกษา

21 เมษายน 2565 เวลา 10:43:08

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนรายงานตัวยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565 (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562)

21 เมษายน 2565 เวลา 10:41:45

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562

9 ธันวาคม 2564 เวลา 09:20:29

ขอเชิญชวนพี่น้องนักวิ่งทุกสาย ชักชวนกันมาวิ่งรอบเมืองเก่า บอกเล่าความประทับใจร่วมกันในงาน "ARU RUN 2022"

19 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:26:16

บริษัทจัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางด้านตลาดแรงงานในปัจจุบันและตำแหน่งงานว่างต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่จะจบการศึกษา

31 มีนาคม 2564 เวลา 15:30:49

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนรายงานตัวยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2564

31 มีนาคม 2564 เวลา 15:29:52

ประกาศ เรื่อง การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

31 มีนาคม 2564 เวลา 14:38:44

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 7 (1 Pages)