ติดต่อเรา

 • กองพัฒนานักศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย
  อ.พระนครศรีอยุธยา
  จ.พระนครศรีอยุธา 13000
 • 0-3532-2080 และ 0-3527-6575
 • dsd@aru.ac.th
 • กองพัฒนานักศึกษา มรภ.อยุธยา