กองพัฒนานักศึกษา นำนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์”


  • เมื่อวันที่ 26 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2567 กองพัฒนานักศึกษา ได้นำนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ เปตอง มวยสากลสมัครเล่น เทควันโด กรีฑา และหมากกระดาน โดยผลการแข่งขันได้รับรางวัล ดังนี้ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กีฬาหมากกระดาน - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง กีฬามวยสากลสมัครเล่น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอยู่ลำดับที่ 54 จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทั้งหมด 109 มหาวิทยาลัย

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Feb 05, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม