นำนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 (รอบคัดเลือก) เขตภาคกลาง “กาญจน์เกมส์”


  • ระหว่างวันที่ 12 – 17 พฤศจิกายน 2566 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 (รอบคัดเลือก) เขตภาคกลาง “กาญจน์เกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดย ได้นำนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ 1. ฟุตบอล (ชาย) 2. ฟุตซอล (ชาย) 3. วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย/หญิง) 4. นักกีฬาเปตอง (ชาย/หญิง) โดยผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีกีฬาที่ผ่านรอบคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตภาคกลางไปแข่งขันต่อรอบมหกรรม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทบุรีเกมส์" ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมต่อไป คือ กีฬาเปตอง (บุคคลชาย/บุคคลหญิง)

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Nov 17, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม