วิดีทัศน์ทั้งหมด

วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" และพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

พิธีไหว้ครู​"พระคุณ​ที่สาม"

"อยุธยาน่ารู้ คู่เมืองมรดกโลก" ประจำปีการศึกษา 2562

โดย กองพัฒนานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา

“SANO LAND ดินแดนโสนงาม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

ทีมราชภัฏกรุงเก่า 1 นักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดคลิปสั้น "วิศวกรสังคม คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน" คลิปสั้น “SANO LAND ดินแดนโสนงาม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” จาก 84 ทีม 33 มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยนักศึกษาได้ลงพื้นที่ชุมชน ตำบลเกาะเรียน อำเภอบางปะอิน ในการนำดอกโสน มาแปรรูปเป็นชาดอกโสน เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น