ข่าวสารสำนักงานอธิการบดี

30 มีนาคม 2563 เวลา 10:31:11

ประกาศเรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

23 มีนาคม 2563 เวลา 10:29:50

ประกาศเรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

17 มีนาคม 2563 เวลา 10:28:11

คู่มือรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

9 มีนาคม 2563 เวลา 10:16:20

รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2562 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)

26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:22:19

ประกาศเรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(English)

26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:20:17

ประกาศเรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:15:10

ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:14:28

ประกาศเรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งประธานสโมสรบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:13:46

ประกาศเรื่อง รับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:04:05

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

9 กันยายน 2562 เวลา 10:05:09

สมุดโทรศัพท์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 11 (1 Pages)