ปฏิทินการดำเนินงาน

...
...

4 เมษายน 2567

สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนาและประเพณี : วันสงกรานต์ “Soft Power สงกรานต์เย็นทั่วหล้า เลอคุณค่ามรดกภูมิปัญญาโลก” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ลานไทรวัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หมายเหตุ : แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยลายดอก หรือเสื้อลายดอก

21 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อมอบรางวัล "บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ" ครั้งที่ 21 ประจำปีพุทธศักราช 2567

29 กุมภาพันธ์ 2567

สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล "บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ" ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ . กำหนดส่งตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ (โดยพิจารณาจากวันที่ประทับไปรษณียากรเป็นสำคัญ) . ดาวน์โหลดรายละเอียดการเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน ได้ที่ https://citly.me/eWdUN . สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๕ ๒๔๑ ๔๐๗ หรือ ๐๘๕ ๓๘๔๐ ๔๒๘ (นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ ผู้ประสานงานโครงการ)

20 มกราคม 2567

สถาบัน​อยุธยา​ศึกษา​ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร​และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​พระนครศรี​อยุธยา​ เข้าร่วมพิธีทำ​บุญ​วัดบรม​พุ​ทธาราม​ ประจำปีพุทธศักราช​ ๒๕๖๗ ถวายภัตตาหาร​แด่คณะสงฆ์ ​๙ รูป จากวัดสุวรรณ​ดารา​ราม​ราชวรวิหาร​ และร่วมอนุรักษ์​วัฒนธรรมไทย ด้วยการแต่งกายด้วยชุดไทย หรือผ้าไทย ในวันอังคารที่ ๒๓ มกราคม​ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ลานไทร วัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมดวิดีทัศน์ทั้งหมด

แนะนำสถาบันอยุธยาศึกษา

สกู๊ปพิเศษ “ผ้าลายอย่าง ผ้าทรงคุณค่าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยไทยพีบีเอส

การแสดงชุด “อโยธยานาฏยวิจิตร” ผ่านทางรายการ “วันใหม่วาไรตี้”