ปฏิทินการดำเนินงาน

...
...

16 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน์ เรื่อง “ดวงดาวแห่งเบธเลเฮมบนดินแดนสยาม: ไพรัชศิลป์แห่งคริสตจักรในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์”

10 เมษายน 2566

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนาและประเพณี : วันสงกรานต์ “สงกรานต์สุขใจ แต่งไทย - ลายดอก” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ลานไทรวัดบรมพุทธาราม มห

17 มีนาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ที่ได้รับรางวัล "บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ" ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

17 มีนาคม 2566

ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๑๓ และการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๔

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมดวิดีทัศน์ทั้งหมด

แนะนำสถาบันอยุธยาศึกษา

สกู๊ปพิเศษ “ผ้าลายอย่าง ผ้าทรงคุณค่าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยไทยพีบีเอส

วัฒนธรรมสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา