ปฏิทินการดำเนินงาน

...
...

17 มีนาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ที่ได้รับรางวัล "บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ" ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

17 มีนาคม 2566

ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๑๓ และการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๔

2 มีนาคม 2566

ขอเรียนเชิญคุณครูนาฏศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และทักษะการแสดง ชุด “อโยธยานาฏยวิจิตร” ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา !! รับจำนวนจำกัด ๓๐ ท่าน เท่านั้น

28 กุมภาพันธ์ 2566

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

7 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕)

4 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

4 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย)

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วัฒนธรรมสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การแสดงอุเละห์นบี หรือการตีกลองรำมะนาขับกล่อมท่านศาสดามูฮำหมัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา