ติดต่อเรา

 • สถาบันอยุธยาศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย
  อ.พระนครศรีอยุธยา
  จ.พระนครศรีอยุธา 13000
 • 0-3524-1407
 • asi@aru.ac.th
 • สถาบันอยุธยาศึกษา