ปฏิทินการดำเนินงาน

ข่าวสารประจำวัน

22 เมษายน 2563

สถาบันอยุธยาศึกษา เลื่อนการจัดพิธีมอบรางวัล "บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ" ครั้งที่ 17 ประจำปีพุทธศักราช 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

ภูมิปัญญาไทย : หนังใหญ่ในวัฒนธรรมอยุธยา

วัฒนธรรมสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำปลาร้าหมักสูตรโบราณ