การจัดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และนานาชาติ ครั้งที่ ๑๔


  • การจัดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และนานาชาติ ครั้งที่ ๑๔ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ “พลังศิลปวัฒนธรรมสรรค์สร้างเศรษฐกิจ” (the 4th National and the 14th International Conference on Arts and Culture: Soft Power- Arts and Culture in Creative Economy)


    วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สถาบันอยุธยาศึกษา โดย อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร จัดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม ชุด “นาฎยาจุฬาโลก อยุธยานาฏยาภิรมย์” ที่เป็นชุดผลงานศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ซึ่งการแต่งกายใช้ผ้าลายอย่างอยุธยา “ลายจุฬาพัสตร์” ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของสถาบันอยุธยาศึกษาในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาลวดลายจากผ้าห่อคัมภีร์วัดย่านอ่างทอง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนำมารรังสรรค์ให้เป็นผ้าจีบหน้านางของผู้หญิง เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น จากผืนผ้าสู่เครื่องแต่งกาย จากทุนทางวัฒนธรรม สู่ Soft Power อย่างยั่งยืน ของสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และนานาชาติ ครั้งที่ ๑๔ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ “พลังศิลปวัฒนธรรมสรรค์สร้างเศรษฐกิจ” (the 4th National and the 14th International Conference on Arts and Culture: Soft Power- Arts and Culture in Creative Economy) ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Feb 18, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม