ร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๗


  • เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยสถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดส่งการแสดงชุด “อโยธยานาฎยะภิรมย์” ซึ่งเป็นชุดผลงานศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบทร้องเพลงมโหรีและบทดอกสร้อยสวรรค์ ซึ่งเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของผู้ดีมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งการแต่งกายใช้ผ้าลายอย่างอยุธยา “ลายจุฬาพัสตร์” ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของสถาบันอยุธยาศึกษาในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาลวดลายจากผ้าห่อคัมภีร์วัดย่านอ่างทอง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนำมารรังสรรค์ให้เป็นผ้าจีบหน้านางของผู้หญิงและผ้าโจงกระเบนของผู้ชาย เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เข้าร่วมแสดงเวทีกลาง เรื่อง SOFT POWER ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ณ เวทีกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Feb 14, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม