วิดีทัศน์ทั้งหมด

แนะนำสถาบันอยุธยาศึกษา

สกู๊ปพิเศษ “ผ้าลายอย่าง ผ้าทรงคุณค่าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยไทยพีบีเอส

วัฒนธรรมสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา : หมู่บ้านฮอลันดา

เส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา : วัดพนัญเชิงวรวิหาร

เส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา : วัดนักบุญยอแซฟ

เส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา : หมู่บ้านโปรตุเกส

การแสดงอุเละห์นบี หรือการตีกลองรำมะนาขับกล่อมท่านศาสดามูฮำหมัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา : วัดพุทไธศวรรย์

เส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา : ป้อมเพชร

เส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา : หมู่บ้านญี่ปุ่น

เส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา : เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)

ภูมิปัญญาไทย : หนังใหญ่ในวัฒนธรรมอยุธยา

Part 3 กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง “โขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรมสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำปลาร้าหมักสูตรโบราณ

Part 4 กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง “โขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำบายศรีปากชาม

Part 5 กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง “โขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำอั่วพริก

Part 6 กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง “โขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำข้าวต้มมัดไต้

Part 7 กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง “โขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำแจกันและโอ่งหุ้มผ้าไหม

กิจกรรมการบรรยายเรื่อง “หลักฐานและความรู้ใหม่เรื่องเครื่องถ้วยตระกูลไทในล้านนาฯ”

ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมไทย : ขนมกง

งานแถลงข่าว "ท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว"

Part 1 กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง “โขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

การบรรยาย "การอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากับการมีส่วนร่วมของชุมชน"