วิดีทัศน์ทั้งหมด

ภูมิปัญญาไทย : หนังใหญ่ในวัฒนธรรมอยุธยา

วัฒนธรรมสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำปลาร้าหมักสูตรโบราณ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำบายศรีปากชาม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำอั่วพริก

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำข้าวต้มมัดไต้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำแจกันและโอ่งหุ้มผ้าไหม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมไทย : ขนมกง

Part 1 กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง “โขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

Part 2 กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง “โขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

Part 3 กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง “โขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

Part 4 กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง “โขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

Part 5 กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง “โขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

Part 6 กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง “โขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

Part 7 กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง “โขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

กิจกรรมการบรรยายเรื่อง “หลักฐานและความรู้ใหม่เรื่องเครื่องถ้วยตระกูลไทในล้านนาฯ”

งานแถลงข่าว "ท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว"

การบรรยาย "การอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากับการมีส่วนร่วมของชุมชน"

วันอนุรักษ์มรดกไทย และพิธีมอบรางวัล "บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ" ครั้งที่ 16