วิดีทัศน์ทั้งหมด

งานแถลงข่าว "ท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว"

Part 1 กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง “โขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

การบรรยาย "การอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากับการมีส่วนร่วมของชุมชน"

Part 2 กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง “โขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

วันอนุรักษ์มรดกไทย และพิธีมอบรางวัล "บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ" ครั้งที่ 16