ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย]
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธา 13000
โทร : 0-3532-2083
โทร : 0-3527-6593 เบอร์ภายใน 7500
Line : 06 2651 0092
E-mail : graduate@aru.ac.th
E-mail : graduate2@aru.ac.th