ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกท่าน

ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564


Facebook

แนะนำ ติชม / ร้องเรียน / สายตรงอธิการบดี


ข่าวเด่น

ข่าว มรภ.อย.

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันที่ 20 ก.ย. 2566

ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 ก.ย. 2566

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed 2023)

วันที่ 20 ก.ย. 2566

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

วันที่ 15 ก.ย. 2566

งานเกษียณอายุราชการ (บุคลากรสายสนับสนุน)

วันที่ 24 ส.ค. 2566

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2563-2564