รายการ "วันใหม่วาไรตี้" สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มรภ.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง “การฟื้นฟู และต่อยอดผ้าลายอย่างเอกลักษณ์อยุธยา "จุฬาพัสตร์" สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน"

ได้เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566


Facebook

แนะนำ ติชม / ร้องเรียน / สายตรงอธิการบดี


ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 14 ก.พ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 31 ม.ค. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 23 ม.ค. 2567

พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี 2567

วันที่ 22 ม.ค. 2567

ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม