ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวาย เป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 29 เมษายน

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารย์ ดร.กันยาลักษณ์ โพธิ์ดงผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวาย เป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 29 เมษายน ได้รับเกียรติจากนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง หน่วยงงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี

  • รายงานโดย : นายสำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : 29-04-2567
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร