ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

download

.AI  |  .JPG

  • สีน้ำเงิน : แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
  • สีเขียว : แทนแหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในพื้นที่แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
  • สีทอง : แทนความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
  • สีส้ม : แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
  • สีขาว : แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


สัดส่วนและโครงสร้างมาตรฐานของแบบตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


download

.AI  |  .PNGตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทุกหน่วยงาน


download

.PSD  |  .AI