รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

เรื่อง ปีการศึกษา ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 2565
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 (คณะครุศาสตร์) 2564
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) รับใบรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (อ่านรายละเอียด) 2563
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 1) รับใบรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 2562
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) รับใบรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 2562
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 1) รับใบรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 2562