สถิติผู้สำเร็จการศึกษา

เรื่อง ปีการศึกษา ดาวน์โหลด
สรุปจำนวนผู้สาเร็จการศึกษา ประจำปี2565 2565
สรุปจำนวนผู้สาเร็จการศึกษา ประจำปี2564 2564
สรุปจำนวนผู้สาเร็จการศึกษา ประจำปี2563 2563
สรุปจำนวนผู้สาเร็จการศึกษา ประจำปี2562 2562