จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน

เรื่อง ปีการศึกษา ดาวน์โหลด
จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (ปกติ ป.ตรี ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 2567
จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (ปกติ ป.ตรี ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 2566
จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (ปกติ ป.ตรี ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 2566