ติดต่อเรา

Contact Details

 • กองบริการการศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย
  อ.พระนครศรีอยุธยา
  จ.พระนครศรีอยุธา 13000
 • 0-3524-1196
 • 0-3527-6555 ต่อ 1700
 • regis@aru.ac.th

Send us a mail