วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์บุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


  • วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์บุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #0 3532 2083 https://www.aru.ac.th/grad/

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jul 22, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม