ข่าวสารสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

18 พฤษภาคม 2565

ตารางสอนสาขาวิชาอาชญาวิทยา ป.เอก

18 พฤษภาคม 2565

ตารางสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ป.เอก

18 พฤษภาคม 2565

ตารางสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ป.โท

18 พฤษภาคม 2565

ตารางสอนสาขาวิชาอาชญาวิทยาฯ ป.โท

18 พฤษภาคม 2565

ตารางสอนสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ป.โท

18 พฤษภาคม 2565

ตารางสอนสาขาวิชาหลักสูตรแะลการสอน ป.โท

18 พฤษภาคม 2565

ตารางสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ป.โท

18 พฤษภาคม 2565

ตารางเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2565

14 พฤษภาคม 2565

ปฏิทินวิชาการ ปริญาโท , ป.เอก

14 พฤษภาคม 2565

ปฏิทินวิชาการ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

17 มกราคม 2565

ตารางเรียน ตารางสอน สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

21 ธันวาคม 2564

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2/2564

21 ธันวาคม 2564

ปฎิทินวิชาการ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2/2564

21 กันยายน 2564

ปฎิทินวิชาการ ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท 1/2564

20 กันยายน 2564

ปฎิทินวิชาการและตารางเรียน ป.บัณฑิต รุ่น2564

2 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียน-ตรารางสอน-ป.โท-เทอม-22563

2 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียน-ตรารางสอน-ป.บัณฑิตเทอม22563

18 ธันวาคม 2563

ตารางสอน ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู2/2563

20 สิงหาคม 2563

ปฏิทินวิชาการภาคการศึกษาที่ 1/2563 ปริญญาโท

20 สิงหาคม 2563

ปฏิทินวิชาการภาคการศึกษาที่ 1/2563 ป.บัณฑิตสาขาวิชาชีพครู

14 พฤษภาคม 2563

ปฏิทินวิชาการะดับบัณฑิตศึกษา 2562/3

14 พฤษภาคม 2563

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตสึกษา ปีการศึกษา 2562/3

20 มกราคม 2563

ตารางเรียน2/2562

20 มกราคม 2563

ปฏิทินวิชาการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 24 (1 Pages)