บริษัท ริชเชส บิวตี้ คอสเมติค จำกัด มอบ เจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์


  • สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณ คุณณัฐกฤตา บุญเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริชเชส บิวตี้ คอสเมติค จำกัด (นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่นปีการศึกษา 2561) ได้นำเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ มอบให้สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้รองรับผู้ที่มาติดต่อกับสำนักงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแฟ้มภาพกิจกรรม