ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy


  • วันที่ 31 มกราคม 2567 รศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jan 31, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม