ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น "1 year 1 community" ปีที่ 3 ณ โรงเรียนวัดหนองบัว ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  • ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น "1 year 1 community" ปีที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนวัดหนองบัว ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย : กองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทั้ง 4 คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #ARUStudentOrganization

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Feb 15, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม