เข้าร่วมการแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 (รอบคัดเลือก) เขตภาคกลาง


  • วันที่ 20 ตุลาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา นำโดย นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสิทธา ฉิมท้วม นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 (รอบคัดเลือก) เขตภาคกลาง ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดย ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้กล่าวต้อนรับและร่วมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง “กาญจน์เกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมทั้งมีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน นำโดย ผศ.ถาวร กมุทศรี และผู้แทนคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ดำเนินการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในแต่ละประเภทกีฬา สำหรับการจัดสลากในครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมทีมกีฬา และผู้แทนจากหน่วยงาน สถาบันต่างๆเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Oct 20, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม